Çocuk Ürolojisi Nedir

Vezikoüreteral Reflü

Vezikoüreteral reflü (VUR), idrarın mesaneden üst idrar yoluna geri kaçışı olarak tanımlanır. VUR’un klinik önemi, VUR’un bakterileri mesaneden böbreğe taşıyarak hastaları akut böbrek iltihabina yatkın hale getirir. Bu enfeksiyonların yol açtığı böbrek skarları, yüksek tansiyona ve son dönem böbrek hastalığına (ESRD) neden olabilen oldukça ciddi bir hastalıktır. Maalesef halen ülkemizde böbrek yetmezliği nedeniyle böbrek nakli bekleyen hastaların en önemli altta yatan nedeni olarak kendini göstermektedir.

Yeni doğanların yaklaşık %1’inde ortaya çıkan, çocuklarda en sık görülen ürolojik bulgudur hastalıklardandır. Görülme sıklığı  prenatal hidronefrozlu yenidoğanlarda (yüzde 15’e kadar) ve ateşli idrar yolu enfeksiyonu (İYE) olan çocuklarda yüzde 30 ila 45 arasında değişmektedir. Bu nedenle tekrarlayan IYE olan çocukların mutlaka ayrıntılı değerlendirilmeleri esastır.

Vezikoüreteral reflü çok değişik derecelerde görülebilen bir rahatsızlıktır. Çok düşük derecelerde herhangi bir müdahale gerekmeyebilir ve takip yeterli olabilir. Bazı çocuklara uzun süre antibiyotik tedavisi verilmesi gerekebilir. Bazı çocuklara 10 dk. süren kapalı bir enjeksiyon (STING) işlemiyle tedavi yapılabilir veya bazılarına ise çok daha büyük ameliyatlar gerekebilir.

Her çocuğun kliniği ve özellikleri farklı olduğu icin kisiye özel tedavi yöntemini belirlemek icin çocukların ilgili çocuk ürolojisi uzmanı tarafından değerlendirilmesi en doğru seçim olacaktır.