Çocuk Ürolojisi Nedir

Gündüz İşeme Problemleri

Mesanenin doldurulması ve / veya boşaltılmasındaki anormallik olarak tanımlanan mesane disfonksiyonu, çocuklarda yaygın bir sorundur. Mesane disfonksiyonu, özellikle gündüz idrar kaçırma, okul çağındaki çocuklarda büyük bir stres kaynağı olabilir. Bu nedenle, etkilenen çocukların olabildiğince erken teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi arzu edilir.

 

Mesane disfonksiyonundan şüphelenilen bir çocuğu değerlendirmenin amacı, mesane fonksiyonunda bir anormalliğin varlığını veya yokluğunu doğrulamak ve varsa altta yatan nedeni belirlemektir. Özellikle değerlendirme, organik (yani nörolojik ve anatomik) ile mesane disfonksiyonunun fonksiyonel nedenlerini ayırt etmelidir.

 

İlk değerlendirmenin bileşenleri, işeme günlüğü tutmayı, odaklanmış fiziksel muayeneyi ve laboratuar testlerini (örneğin, idrar tahlili, idrar kültürü ve bazı çocuklarda serum kreatinin degerlerini)  içerebilen kapsamlı bir degerlendirmedir.

 

Mesane disfonksiyonunun teşhisi, aciliyet hissi, ıkınarak veya zorlanarak işeme, işemeyi bastırmak için tutma manevralarınin kullanımı, zayıf veya aralıklı idrar yapmanin da dahil olmak üzere bir veya daha fazla işeme semptomunun varlığına dayanır.

 

Mesane disfonksiyonunun altında yatan neden genellikle ilk değerlendirme sırasında tespit edilen bir dizi belirti ve semptom ile anlasilir. Vakaların çoğu işlevsel bir nedene bağlıdır (örneğin, aşırı aktif veya yetersiz mesane) ve bu çocuklarda, mesaneyi yeniden eğitmeyi amaçlayan davranışsal terapötik müdahaleler, klinik bir tanıya dayalı olarak başlatılabilir.

 

Daha ileri değerlendirme, idrar yolunun görüntülenmesini, idrar akışının ölçülmesini ve ürodinamik testi içerir. Bu çalışmalar genellikle nörolojik veya anatomik bir etiyolojiye sahip olduğundan şüphelenilen hastalar, davranış değişikliği terapisine yanıt vermeyen hastalar veya sürekli idrar kaciran, idrar yolu enfeksiyonu, vezikoüreteral reflü veya şüpheli böbrek hasarı olan hastalar için ayrılmıştır.