Çocuk Ürolojisi Nedir

Çocuk Ürolojisinde Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi, günümüzde hemen hemen tüm cerrahi branşlar tarafından bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan şu an için en ileri teknolojik cerrahi yöntemidir.

Robotik cerrahinin iyi bilinen bir takim avantajları olmakla birlikte en onemli dezavantajı ciddi maliyetidir.

  • Daha az ameliyat sonu ağrı
  • Hastanede kalış süresinin kısalması
  • Ameliyat esnasında cerraha üç boyutlu görüntü ve konfor sağlaması
  • Ameliyat esnasında cerraha daha fazla manevra kabiliyeti sağlaması
  • Açık veya laparoskopik cerrahide görülebilen el titremesinin engellenmesi.

Çocuk ürolojisinde kullanılabileceği operasyonlar

  • Böbreğin alinmasi (nefrektomi)
  • Üreteropelvik bileşke darlığı (UPB darlığı)
  • Vezikoüreteral reflü cerrahisi
  • Böbrek üstü bezi (adrenal bez) cerrahisi
  • Nörojen mesane (Mitrofanoff prosedürü, mesane ögmentasyon)