Çocuk Ürolojisi Uzmanı Kimdir ?

Çocuk Ürolojisi uzmanlık alanı kapsamındaki hastalıkların doğum öncesinden itibaren, yenidoğan döneminden 18 yaş sonuna kadar tanı,
takip ve cerrahi tedavisini üstlenen cerrah hekimdir.

Günümüzde Çocuk Ürolojisi Uzmanı terimi, yasalar çerçevesinde Çocuk Ürolojisi Yan Dal Uzmanlığı belgesini almaya hak kazanmış Üroloji Uzmanı veya Çocuk Cerrahisi uzmanını tanımlamaktadır. Çocuk Ürolojisi uzmanlığı yetkisi, Yan Dal Uzmanlığı Giriş Sınavı’nda başarı gösteren Çocuk Cerrahisi veya Üroloji uzmanlarınca, Çocuk Cerrahisi veya Üroloji ana dalları bünyesinde 3 yıl süre ile Çocuk Ürolojisi yan dal eğitimi alınması, isteğe bağlı tez hazırlanması ve 5 kişiden oluşan jüri karşısında yapılan yan dal uzmanlık sınavında başarılı olunması sonrası alınabilmektedir.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Sağlığınızı şansa bırakmayın.
Düzenli sağlık kontrolü yaptırın,sağlığınızdan emin olun…

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, sürekli gelişen bir eğitim, uygulama ve araştırma merkezi olarak; ülkemizin en modern hastane binalarına ve yüksek teknolojiye sahip cihazlarla donatılarak, kurulmuştur. Modern binalarında sağlık hizmetlerini sunan hastanemiz, halkın sağlık gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayabilmek için, akademik ve idari kadrosu ile; sürekli büyüme, yenilenme ve çağdaşlaşma çabası içinde olup, “hasta memnuniyetini” de en üst düzeyde ve sürekli olarak sağlama çabasındadır.


Akdeniz-Üniversitesi
37

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Üroloji Kliniği

Genel Bilgi
Verilen Hizmetler
Yataklı Servis ve Ameliyathane Hizmetleri
Genel Bilgi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi H Blok 1. Katta yer alan Üroloji Ana bilim Dalımız polikliniğinde, Her mesai günü ortalama 80-100 kadar hastamıza ayaktan poliklinik hizmeti verilmektedir.

Verilen Hizmetler

 • Üroonkoloji (Ürolojikkanserler)
 • Çocuk Ürolojisi
 • Androloji (erkekcinsel fonksiyon bozuklukları)
 • Taş hastalığı
 • Nöroüroloji ve Kadın Ürolojisi
 • Endoskopi Ünitesi:

Bu ünitede hastamızın ayaktan tanı ve tedavi amaçlı şu hizmetler sunulmaktadır:

 • Videoürodinamik tetkikler
 • Üroflovmetri, rezidüel idrar ölçümü
 • Androloji Laboratuarı (Sperm tetkikleri)
 • Transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisi
 • ESWL (vücut dışından ses dalgaları ile taş kırma) tedavisi

Yataklı Servis ve Ameliyathane Hizmetleri

Hastanemizin 7.katında 20 yataklı servisimiz mevcuttur. Anabilim Dalımız da her türlü açık ve kapalı ameliyatların (endoskopik, laparoskopik ve robotik) yapıldığı, Ho_YAG lazer, C-kollu röntgen cihazı ve video kamera sistemli üroloji ameliyathaneleri mevcut olup bu işlemler için haftada 10 ameliyathane Üroloji AD tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca hafta da bir gün ayaktan tedavi amacıyla Günübirlik Cerrahi Ünitesinde uygun görülen cerrahi girişimler yapılmaktadır. Anabilim Dalımız 2004 yılında Avrupa Üroloji Heyetine (European Board of Urology) kabul edilmiş ve o tarihten itibaren üyeliğini sürdürmektedir.

Anabilim Dalımızda Görev Yapan Öğretim Üyeleri

Prof. Dr.
Erol GÜNTEKİN

Prof. Dr.
Ahmet DANIŞMAN

Prof. Dr.
Mustafa USTA

Prof. Dr.
Türker KÖKSAL

Prof. Dr.
Ömer KUTLU

Doç. Dr.
Murat UÇAR

Öğr. Görevlisi Dr.
Ender CAYLAN