Çocuk Ürolojisi Nedir

Laparoskopi

Pediyatrik popülasyonda laparoskopik cerrahinin kullanımı artık oldukça yaygındır.

Son yıllarda laparoskopik enstrümantasyon, teknikler ve eğitimde belirgin ilerlemeler olmuştur. Minimal invaziv yaklaşımlar, yeni doğan konjenital anomaliler de dahil olmak üzere her yaş için göğüs ve karın boşluklarını içeren operasyonlarda standart bakım haline gelmiştir.

Yetişkin prosedürlerinde olduğu gibi, pediatrik laparoskopi, daha az majör yaraya bağlı komplikasyon, daha az kesi ağrısı, daha kısa iyileşme ve daha iyi kozmetik avantajlar sunar [ 5 ].

Çocuklarda ve ergenlerde laparoskopi, yetişkin prosedürlerine belirgin benzerlikler taşımaktadır, ancak yetişkin cerrahisi ile ilgili deneyim, pediyatrik hastalarda güvenli cerrahiye yeterince tercüme edilmemektedir. Pediatrik prosedürler, pediatrik ve yetişkin popülasyonlar arasındaki ilgili anatomik ve fizyolojik farklılıklar tam olarak anlaşılarak gerçekleştirilmelidir.

Bu avantajlarının yanında birçok rahatsızlıkta açık cerrahiye en az eşdeğer olacak şekilde yüksek başarı oranları bilimsel olarak gösterilmiştir.

Çocuk ürolojisinde laparoskopi pek çok hastalığın tedavisinde kullanılabilmektedir. Bunlar;

  • İnmemiş testis tani ve tedavisi (Karın içi yerleşimli)
  • Böbreğin alınması (Nefrektomi)
  • Üreteropelvik bileşke darlığı (UPB darlığı)
  • Vezikoüreteral reflü cerrahisi
  • Nörojen mesane (Mitrofanoff prosedürü, Mesane ogmentasyon)

Request an appointment

Praesent eget tortor aliquam, laoreet dui gravida, varius erat. Aliquam eget enim eu purus cursus vestibulum eu non arcu lorem.

Send message